Περιήγηση: Ποντιακή λύρα

Κοινωνία
19 Μαΐου — Γενοκτονία των ποντίων: Ποντιακή λύρα: Το όργανο – σύμβολο έγινε μνημείο

Ποντια­κή λύρα: Το κατε­ξο­χήν παρα­δο­σια­κό μου­σι­κό όργα­νο των Ποντί­ων με την ισχυ­ρή συμ­βο­λι­κή αξία. Ταυ­τι­σμέ­νο και συνυ­φα­σμέ­νο με την ταυτότητα…