Περιήγηση: Πορεία Πολυτεχνείου

Βίντεο
Featured Video Play Icon
Από ψηλά η τεράστια πορεία του ΚΚΕ στην αμερικάνικη πρεσβεία (ΒΙΝΤΕΟ)

Απέ­ρα­ντο κόκ­κι­νο στην τερά­στια πορεία του ΚΚΕ στην αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία! Δεί­τε βίντεο από ψηλά. https://ekdoseis-atexnos.gr/book/%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ac-%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%b9%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%85-%ce%bc%cf%8c%cf%84%cf%84%ce%b1/

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία στην Αθήνα — Τεράστια η συμμετοχή στα μπλοκ του ΚΚΕ

Με την ιδιαί­τε­ρα μαζι­κή αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πορεία στην πρε­σβεία των ΗΠΑ στην Αθή­να κορυ­φώ­θη­κε ο τρι­ή­με­ρος αγω­νι­στι­κός εορ­τα­σμός της 49ης επετείου…

Κοινωνία
Με εκδηλώσεις και αντιιμπεριαλιστικές πορείες ανά την Ελλάδα κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο

Κορυ­φώ­νο­νται την Τετάρ­τη 17 Νοεμ­βρί­ου οι εκδη­λώ­σεις για την επέ­τειο του Πολυ­τε­χνεί­ου με το καθιε­ρω­μέ­νο αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στην αμε­ρι­κά­νι­κη πρεσβεία.…

Επικαιρότητα
Δεκάδες νέα μηνύματα αλληλεγγύης στο ΚΚΕ και το εργατικό κίνημα κατά της καταστολής

Πλη­θαί­νουν τα μηνύ­μα­τα αλλη­λεγ­γύ­ης από Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα προς το ΚΚΕ και το εργα­τι­κό κίνη­μα, ενά­ντια στην κρα­τι­κή καταστολή,…

Διεθνή
Αλληλεγγύη στο ΚΚΕ! Μηνύματα από Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα ενάντια στον κυβερνητικό αυταρχισμό

Μηνύ­μα­τα αλλη­λεγ­γύ­ης από Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα προς το ΚΚΕ και το εργα­τι­κό κίνη­μα, ενά­ντια στην κρα­τι­κή κατα­στο­λή, κατα­φτά­νουν στο…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Να αφεθούν ελεύθεροι και να μην επιβληθούν πρόστιμα στους διαδηλωτές

«Όργιο κυβερ­νη­τι­κού αυταρ­χι­σμού, αστυ­νο­μι­κής βίας και κατα­στο­λής», καταγ­γέλ­λει η οργά­νω­ση Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, σε ανα­κοί­νω­σή της σχε­τι­κά με τα…