Περιήγηση: Πορτογαλία

Επικαιρότητα
Πορτογαλία: Δικαστήριο έδωσε άδεια σε καταδικασμένο νεοναζί να μεταβεί στην Ουκρανία για να πολεμήσει τους Ρώσους!!!

Μια είδη­ση που προ­κα­λεί πολ­λά ερω­τη­μα­τι­κά έρχε­ται από την Πορ­το­γα­λία, μια χώρα μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, οι δικαστικές…

Διεθνή
Πορτογαλία: Καθαρή νίκη του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος — Έχασε ψήφους το Κομμουνιστικό Κόμμα

Η καθα­ρή νίκη του κυβερ­νώ­ντος Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος (PS), του πρω­θυ­πουρ­γού Αντό­νιο Κόστα, με την παράλ­λη­λη μεί­ω­ση των ποσο­στών των υπολοίπων…

Διεθνή
Πορτογαλία: Επτά κενές κλίνες έχουν απομείνει στις ΜΕΘ νοσοκομείων της ηπειρωτικής χώρας για ασθενείς με covid-19

H Πορ­το­γα­λία ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι δια­θέ­τει μόνο επτά κενές κλί­νες στις ΜΕΘ των νοσο­κο­μεί­ων της στο ηπει­ρω­τι­κό της τμή­μα για…