Περιήγηση: ΠΟΣΠΕΡΤ

Επικαιρότητα
Μόσχα μέσω… Κυψέλης; Σάλος για την καταγγελία της ΠΟΣΠΕΡΤ σχετικά με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ

Αντα­πό­κρι­ση από Μόσχα μέσω… Κυψέ­λης. Κουρ­νια­χτό ξεσή­κω­σε η πλη­ρο­φο­ρία της ΠΟΣΠΕΡΤ πως ο αντα­πο­κρι­τής της ΕΡΤ στη Ρωσία, Αχιλ­λέ­ας Πατσούκας,…

Κοινωνία
ΠΟΣΠΕΡΤ: Στάσεις εργασίας κατά τη διάρκεια προβολής θέσεων της Χρυσής Αυγής  — Ξεθάρρεψε και η ΕΡΤ

Η Δημό­σια Τηλε­ό­ρα­ση απο­φά­σι­σε (επι­τέ­λους) να μην μετα­δώ­σει την ομι­λία του Μιχα­λο­λιά­κου στην Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα της Χρυ­σής Αυγής επει­δή, όπως…