Περιήγηση: Ποτάμι

Απόψεις
Κόμματα μιας χρήσης

Γρά­φει ο Γιάν­νης Βεντού­ρας // Όλα ανε­ξαι­ρέ­τως τα πολι­τι­κά κόμ­μα­τα εκφρά­ζουν ταξι­κά, και κατ’ επέ­κτα­ση, οικο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Η Αστι­κή και…

Πολιτική
Δεν κατεβαίνουν στις εκλογές οι ΑΝΕΛ — Αποχώρηση Σαρίδη από την Ένωση κεντρών

Κλι­μα­κώ­νο­νται οι διερ­γα­σί­ες στα αστι­κά πολι­τι­κά κόμ­μα­τα ενό­ψει εκλο­γών και κυρί­ως στο χώρο της δεξιάς και της απο­κα­λού­με­νης κεντρο­δε­ξιάς. Έτσι…

Επικαιρότητα
Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την ηγεσία του Ποταμιού, ανακοίνωσε ο Στ. Θεοδωράκης

Την πρό­θε­σή του να παραι­τη­θεί από την ηγε­σία του Ποτα­μιού, ανα­κοί­νω­σε στο Πολι­τι­κό Συμ­βού­λιο του Κινή­μα­τος ο Σταύ­ρος Θεο­δω­ρά­κης και…