Περιήγηση: Πουλιά

Διεθνή
Παλαιστίνη: Δύο χειρουργοί ορθοπεδικοί στη Γάζα φροντίζουν τα τραυματισμένα ζώα που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν

Δύο χει­ρουρ­γοί ορθο­πε­δι­κοί στη Γάζα, οι οποί­οι έχουν φρο­ντί­σει χιλιά­δες ανθρώ­πους με κατάγ­μα­τα από το 2019, αξιο­ποιούν τώρα τις γνώσεις…

Επικαιρότητα
Κατά 600 εκατομμύρια έχει μειωθεί ο πληθυσμός των πουλιών στην ΕΕ από το 1980

«Η φύση σημαί­νει συνα­γερ­μό. Είναι επι­τα­κτι­κή ανά­γκη να αντι­με­τω­πί­σου­με την περι­βαλ­λο­ντι­κή και την κλι­μα­τι­κή κρί­ση ενιαία, μέσω της υπο­στή­ρι­ξης των…

Κοινωνία
Λέσβος: Τα φλαμίνγκο της Αλυκής στην Καλλονή προβλέπουν την.… κακοκαιρία και συσπειρώνονται για να αντιμετωπίσουν το κρύο

Εκα­το­ντά­δες ροζ φλα­μίν­γκο από τον υδρο­βιό­το­πο της Αλυ­κής στην Καλ­λο­νή της Λέσβου στέλ­νουν… μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης, ενό­ψει του επερ­χό­με­νου χιο­νιά. Προβλέποντας…