Περιήγηση: Πού έκανε σεισμό

Κοινωνία
ΚΚΕ: Ανάγκη άμεσης λήψης των απαραίτητων μέτρων αντισεισμικής θωράκισης στη Θήβα

Το θέμα της αντι­σει­σμι­κής θωρά­κι­σης της Θήβας, στο πλαί­σιο της έντο­νης σει­σμι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας που σημειώ­νε­ται στην περιο­χή, ανα­δει­κνύ­ουν εκ νέου,…

Κοινωνία
Γερ. Παπαδόπουλος για τους σεισμούς στη Θήβα: Οι δείκτες σεισμικότητας έχουν «χειροτερέψει»

Συνε­χί­ζε­ται η έντο­νη σει­σμι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα στην περιο­χή της Θήβας, με νέες δονή­σεις να κατα­γρά­φο­νται σχε­δον καθη­με­ρι­νά. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό το γεγονός…

Επικαιρότητα
Σεισμός τώρα: Σεισμική δόνηση αισθητή στην Αθήνα

Σει­σμός τώρα: Σει­σμι­κή δόνη­ση αισθη­τή στην Αθή­να Λίγο νωρί­τε­ρα είχε προη­γη­θεί σει­σμός στη Βοιω­τία. https://ekdoseis-atexnos.gr/book/%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%ba%ce%b1-%ce%b1%ce%bb%ce%ad%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1/