Περιήγηση: Πού θα πάμε Πού θα πάμε τι θα δούμε τι θ' ακούσουμε

Ατέχνως
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου

Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου: Πλού­σιο πολι­τι­στι­κό πρό­γραμ­μα το Σεπτέμ­βριο (Δωρε­άν) Το πλού­σιο πρό­γραμ­μα πολι­τι­στι­κών εκδη­λώ­σε­ων που διορ­γα­νώ­νει και φέτος ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου για το φθινόπωρο…