Περιήγηση: Πράγα

Διεθνή
Τσεχία: Μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση στην Πράγα εναντίον της φτώχειας και των παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία

Χιλιά­δες άνθρω­ποι συγκε­ντρώ­θη­καν χθες Σάβ­βα­το στην πλα­τεία Βέν­τσε­σλας της Πρά­γας συμ­με­τέ­χο­ντας σε δια­δή­λω­ση υπό το γενι­κό σύν­θη­μα “Η Δημο­κρα­τία της…

Διεθνή
Τσεχία: Μεγάλη διαδήλωση κατά του κυβερνητικού συνασπισμού στην Πράγα

Δεκά­δες χιλιά­δες δια­δη­λω­τές δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν το Σάβ­βα­το στην Πρά­γα κατά της κυβέρ­νη­σης της Τσε­χί­ας, καλώ­ντας τον κυβερ­νη­τι­κό συνα­σπι­σμό να λάβει μέτρα…

Πρόσωπα
Σεβασμό στον Ιβάν Κόνιεφ!

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Η σχε­τι­κή είδη­ση ανα­φέ­ρει: «Ο βαν­δα­λι­σμός από αγνώ­στους, πριν από λίγες μέρες, του αγάλ­μα­τος του Σοβιε­τι­κού στρατηγού…