Περιήγηση: Πράσινη Ενέργεια

Επικαιρότητα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕ ΚΚΕ: Οι επιδοτήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα τροφοδοτούν ένα «βαρέλι δίχως πάτο», δεν θιγούν στο ελάχιστο τις αιτίες της ενεργειακής ακρίβειας

Μονα­δι­κοί ωφε­λη­μέ­νοι οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι της ενέρ­γειας που βλέ­πουν τα κέρ­δη τους να εκτι­νάσ­σο­νται Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του…

Διεθνή
Η γεωπολιτική πίσω από τις αυξανόμενες τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη

Παρα­θέ­του­με (σε ευρεία περί­λη­ψη), με τις όποιες επι­φυ­λά­ξεις που έχουν να κάνουν με επι­δερ­μι­κή προ­σέγ­γι­ση και γενι­κό­τη­τες στην ορο­λο­γία για…