Περιήγηση: πράσινη μετάβαση

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού: Αντί η κυβέρνηση να πάρει όλα τα μέτρα που απαιτούνται, εξαγγέλλει την επιτάχυνση της «πράσινης μετάβασης»

Σε σχό­λιό του για τις εξαγ­γε­λί­ες του πρω­θυ­πουρ­γού σχε­τι­κά με τα δάση και τις πυρ­κα­γιές, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ…

Επικαιρότητα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕ ΚΚΕ: Οι επιδοτήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα τροφοδοτούν ένα «βαρέλι δίχως πάτο», δεν θιγούν στο ελάχιστο τις αιτίες της ενεργειακής ακρίβειας

Μονα­δι­κοί ωφε­λη­μέ­νοι οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι της ενέρ­γειας που βλέ­πουν τα κέρ­δη τους να εκτι­νάσ­σο­νται Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του…

Επικαιρότητα
Επικός Δ. Κουτσούμπας στη Βουλή: «Μόνο στη Μύκονο δεν βάζετε ανεμογεννήτριες, γιατί άραγε; Έπαψε να είναι το “Νησί των ανέμων”;»

«Μία ακό­μη ψηφί­δα που υπη­ρε­τεί την πολι­τι­κή της ΕΕ για “πρά­σι­νη μετά­βα­ση”» χαρα­κτή­ρι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης…