Περιήγηση: Πράσινη οικονομία

Επικαιρότητα
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα: Πάνω από 165 δισ. ευρώ η “λυπητερή” μέχρι το 2030!

Επιδοτήσεις ΑΠΕ, νέες υποδομές, “ενεργειακή αναβάθμιση” κτιρίων και οικιακού εξοπλισμού φορτώνουν με νέα βάρη και χαράτσια στα λαϊκά νοικοκυριά, πρόσθετα…