Περιήγηση: Πράσινο Φως

Διεθνή
Πολωνία: «Πράσινο φως» στην ανθρωπιά από κατοίκους που βοηθούν μετανάστες και πρόσφυγες

«Πρά­σι­νο φως» στην ανθρω­πιά ανά­βουν κάτοι­κοι χωριών και κωμο­πό­λε­ων της Πολω­νί­ας που βρί­σκο­νται κοντά στα σύνο­ρα με την Λευ­κο­ρω­σί­ας. Όταν…