Περιήγηση: Πρέπσες

Κοινωνία
Θηρίο αντοχής μια αρκούδα που επέζησε τέσσερις μέρες εγκλωβισμένη σε θηλιά και βαριά τραυματισμένη

Αρκού­δα έμει­νε επί τέσ­σε­ρις μέρες εγκλω­βι­σμέ­νη, σε θερ­μο­κρα­σί­ες υπό το μηδέν, σε μια παρά­νο­μη θηλιά για αγριο­γού­ρου­να, που της έκοψε…