Περιήγηση: Πρέσβης ΗΠΑ

Πολιτική
Πρέσβης ΗΠΑ: Η Ελλάδα «κόμβος» για τα αμερικάνικα επιχειρηματικά σχέδια που οξύνουν τους ανταγωνισμούς με Ρωσία-Κίνα

«Η συνερ­γα­σία των ΗΠΑ με την Ελλά­δα στον τομέα της ενέρ­γειας και η συνερ­γα­σία μας για τη δια­σφά­λι­ση της ενεργειακής…

Επικαιρότητα
Εγκρίθηκε από την Γερουσία ο διορισμός του νέου πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνη

Εγκρί­θη­κε από την ολο­μέ­λεια της Γερου­σί­ας ο διο­ρι­σμός του νέου πρέ­σβη των ΗΠΑ στην Ελλά­δα Τζορτζ Τσού­νη. Μετα­νά­στης δεύ­τε­ρης γενιάς…

Ανακοινώσεις
Επιτροπή Ειρήνης Χανίων: «Ανεπιθύμητος» ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ

Οι εξε­λί­ξεις δεν χωρά­νε ανα­μο­νή και εφη­συ­χα­σμό» σημειώ­νει η Επι­τρο­πή Ειρή­νης Χανί­ων, με αφορ­μή την επί­σκε­ψη του Τζέ­φρι Πάϊ­ατ στα Χανιά και την Βάση της Σού­δας. «Είναι…

Πολιτική
ΚΚΕ: «Η κυβέρνηση εξελίσσεται στο καλύτερο “βαποράκι” των σχεδίων των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ στην περιοχή»

Σε ανα­κοί­νω­ση-σχό­λιο για την συνέ­ντευ­ξη του πρέ­σβη των ΗΠΑ Τζέ­φρι Πάιατ στον «ΣΚΑΪ», το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει τα ακόλουθα:…