Περιήγηση: Πρέσβης Παλαιστίνης

Επικαιρότητα
Πρέσβης Παλαιστίνης: Ο μόνος δρόμος για ειρήνη και ευημερία, είναι να τελειώσει η ισραηλινή κατοχή

Με ανά­γνω­ση χαι­ρε­τι­σμού του πρέ­σβη του παλαι­στι­νια­κού κρά­τους στην Ελλά­δα Μαρουάν Του­μπά­σι ξεκί­νη­σε η συγκέ­ντρω­ση. Ευχα­ρί­στη­σε την ΕΕΔΥΕ και τα…

Πολιτική
Πρέσβης Παλαιστίνης: «Βαθιά απογοητευμένος» από τη στάση του ελληνικού ΥΠΕΞ στις επιθέσεις του Ισραήλ

«Προ­βλη­μα­τι­σμέ­νος και βαθιά απο­γοη­τευ­μέ­νος», δηλώ­νει ο πρέ­σβης του κρά­τους της Παλαι­στί­νης στην Ελλά­δα, Μαρουάν Του­μπά­σι, από τις δηλώ­σεις του ελληνικού…