Περιήγηση: Πρέσβης της Λιβύης

Επικαιρότητα
ΥΠΕΞ: Απελάθηκε ο πρέσβης της «κυβέρνησης» της Λιβύης — Δυσαρέσκεια Αθήνας για το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης

Προ­θε­σμία 72 ωρών δόθη­κε στον πρέ­σβη της «διε­θνούς ανα­γνω­ρι­σμέ­νης» κυβέρ­νη­σης της Λιβύ­ης να εγκα­τα­λεί­ψει τη χώρα, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Νίκος Δένδιας,…