Περιήγηση: Πρίστινα

Διεθνή
Κόσοβο: ΝΑΤΟκρατούμενοι οι σερβικοί δήμοι του προτεκτοράτου

Εκα­το­ντά­δες στρα­τιώ­τες του ΝΑΤΟ, με πλή­ρη εξάρ­τυ­ση, έχουν ανα­πτυ­χθεί στους μεγά­λους σερ­βι­κούς δήμους του βόρειου Κοσό­βου, όπου πάνο­πλες αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις της Πρί­στι­να επι­χει­ρούν από…

Διεθνή
Σερβία-Κόσοβο: Ο Βούτσιτς καλεί τους δυτικούς να συνετίσουν την Πρίστινα πριν να είναι πολύ αργά

Ο πρό­ε­δρος της Σερ­βί­ας Αλε­ξά­νταρ Βού­τσιτς συγκά­λε­σε συνά­ντη­ση με εκπρο­σώ­πους της «Quinte», δηλα­δή των ΗΠΑ, της Βρε­τα­νί­ας, της Γερ­μα­νί­ας, της Γαλ­λί­ας και της…