Περιήγηση: Πραξικόπημα στην Τουρκία

Απόψεις
Τελικά ήταν στημένο το πραξικόπημα;

Γρά­φει ο 2310net // Γεμί­σα­με Τουρ­κο­λό­γους, πρα­ξι­κο­πη­μα­το­λό­γους, Ερντο­γα­νο­λό­γους. Είχα­με καβά­τζα συνω­μο­σιο­λό­γους. Για την ακρί­βεια πάντα παρά­γα­με περισ­σό­τε­ρους από όσους μπορούσαμε…