Περιήγηση: πραξικόπημα στη Χιλή

Απόψεις
Το δίδαγμα της Χιλής: Τον καπιταλισμό δεν τον διαχειρίζεσαι — τον ανατρέπεις!

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // 44 χρό­νια συμπλη­ρώ­θη­καν χθες από το αμε­ρι­κα­νο­κί­νη­το στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα που ανέ­τρε­ψε την κυβέρ­νη­ση Λαϊ­κής Ενό­τη­τας (Unidad Popular) του…

Ποίηση
Πάμπλο Νερούδα: «Έλα να γεννηθείς μαζί μου, αδελφέ…» — Μνήμη Σαλβαδόρ Αλιέντε

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Στις 11 Σεπτέμ­βρη του 1973 εκδη­λώ­νε­ται στη Χιλή στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα, σχε­δια­σμέ­νο και καθο­δη­γού­με­νο από τις αμε­ρι­κα­νι­κές μυστικές…