Περιήγηση: Πρεσβεάι Βενεζουέλας

Πολιτική
Πρεσβεία Βενεζουέλας: «Ασέβεια η διαστρεβλωμένη και απερίσκεπτη χρήση της Βενεζουέλας από τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας»

Η Πρε­σβεία της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της Βενε­ζου­έ­λας στην Ελλά­δα, εξ ονό­μα­τος του λαού και της κυβέρ­νη­σης της Βενε­ζου­έ­λας, απορ­ρί­πτει την…