Περιήγηση: Πρεσβεία Βενιζουέλας

Πολιτική
Αθλιότητες του πράκτορα του Γκουαϊδό στην Αθήνα: Θέλει να καταλάβει την πρεσβεία της Βενεζουέλας!

Ξεπερ­νώ­ντας κάθε όριο προ­κλη­τι­κό­τη­τας και θρά­σους, ο εκπρό­σω­πος του Χουάν Γκουαϊ­δό (του πρα­ξι­κο­πη­μα­τία-αχυ­ραν­θρώ­που των ΗΠΑ) στην Ελλά­δα ζητά από την…