Περιήγηση: Πρεσβεία ΗΠΑ

Ματιές στην Επικαιρότητα
Πάρτι

500 χάμπουρ­γκερ, 700 τσίζ­μπερ­γκερ, 400 μπέρ­γκερ για «βετζε­τέ­ριαν», 600 σάντουιτς με κοτό­που­λο, 700 χοτ ντογκ, πρέ­τσελ, βότ­κα, μπί­ρες, κρα­σί, αναψυκτικά…

Επικαιρότητα
Διαμαρτυρία στην αμερικανική πρεσβεία ενάντια στα σχέδια αποσταθεροποίησης της Κούβας

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία των ΗΠΑ, πραγ­μα­το­ποί­η­σε σήμε­ρα ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης ενά­ντια στα σχέ­δια απο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης της Κούβας…

Επικαιρότητα
«Και με μπόρα και με βροχή, έξω οι Αμερικανοί»: Μέλη της ΚΝΕ έξω απ’ την Αμερικάνικη πρεσβεία

Μπο­ρεί οι σημε­ρι­νές συγκε­ντρώ­σεις ενά­ντια στην κατά­πτυ­στη και επι­κίν­δυ­νη Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις βάσεις να μην πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν εξαι­τί­ας των καιρικών…

Πολιτική
Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζορτζ Τσούνης υποψήφιος για νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα

Ο ελλη­νι­κής κατα­γω­γής επι­χει­ρη­μα­τί­ας Τζορτζ Τζέιμς Τσού­νης είναι η πρό­τα­ση του προ­έ­δρου Τζο Μπάι­ντεν για τη θέση του πρε­σβευ­τή των…

Επικαιρότητα
Κοζάνη: Εστειλαν μαθητές σε κατασκήνωση χρηματοδοτούμενη από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λιθουανία!

Απλώ­νε­ται συνε­χώς το «δίχτυ» των παρεμ­βά­σε­ων πρε­σβειών ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυνά­με­ων στους μαθη­τές και τα σχο­λεία της χώρας. Η Περι­φε­ρεια­κή Διεύ­θυν­ση Εκπαίδευσης…