Περιήγηση: Πρεσβεία της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας

Εκδηλώσεις
«Ένας χρόνος σε έναν δημοκρατικό κόσμο μέσα από τα μάτια των εικαστικών τεχνών», έκθεση σκίτσου από την πρεσβεία της Βενεζουέλας

Η Πρε­σβεία της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της Βενε­ζου­έ­λας έχει την τιμή να σας ενη­με­ρώ­σει για τα εγκαί­νια της Έκθε­σης «Ένας χρόνος…