Περιήγηση: Πριονίδης

Επικαιρότητα
Χρυσαυγίτικο παραλήρημα από στέλεχος της ΝΔ: «Να σταμπάρουμε τα μαγαζιά των αριστερών, να πάμε να τα σπάσουμε»!

Σε ρεσι­τάλ λεκτι­κού χρυ­σαυ­γι­τι­σμού και χου­λι­γκα­νι­σμού επι­δό­θη­κε στέ­λε­χος της ΝΔ στην Καβά­λα, που τυγ­χά­νει και εκλεγ­μέ­νος δημο­τι­κός σύμ­βου­λος, παρα­κι­νώ­ντας σε…