Περιήγηση: Προαπαιτούμενα

Κοινωνία
Συνέντευξη του βουλευτή του ΚΚΕ Κ. Στεργίου: Από την όποια ρύθμιση του χρέους δεν έχει να κερδίσει τίποτα ο λαός

Στις τρέ­χου­σες πολι­τι­κές εξε­λί­ξεις, στο 4ο μνη­μό­νιο και τη στά­ση των πολι­τι­κών κομ­μά­των ανα­φέρ­θη­κε μετα­ξύ άλλων ο Κώστας Στερ­γί­ου, βου­λευ­τής του ΚΚΕ,…