Περιήγηση: Προαστιακός

Επικαιρότητα
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Αποσύρονται όλα τα λεωφορεία και τρόλεϊ — Προβλήματα και στα μέσα σταθερής τροχιάς

Απο­σύ­ρο­νται από την κυκλο­φο­ρία άμε­σα όλα τα λεω­φο­ρεία και τρό­λεϊ, λόγω της χιο­νό­πτω­σης στην Αττι­κή. Σύμ­φω­να με τον ΟΑΣΑ, τα…