Περιήγηση: Προβοκάτσια

Επικαιρότητα
Αφίσες με προβοκατόρικο περιεχόμενο στο Βόλο — Καταγγελία της ΤΕ Μαγνησίας του ΚΚΕ

Επι­τή­δειοι προ­βο­κά­το­ρες ανήρ­τη­σαν τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες στην πόλη του Βόλου αφί­σες με το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο και σύν­θη­μα «Υπο­χρε­ω­τι­κός εμβο­λια­σμός για όλους. Όχι…

Διεθνή
«Μυστικά σχέδια» σε βάρος του εργατικού λαϊκού κινήματος: Καταστολή και προβοκάτσια πάνε χέρι χέρι

Στο «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου» υπάρ­χει μια ενδια­φέ­ρου­σα προ­σέγ­γι­ση για τα σχέ­δια κατα­στο­λής και προ­βο­κά­τσιας των αστι­κών κρα­τών και των ιμπεριαλιστικών…

Επικαιρότητα
Προβοκάτορες

Τις καλύ­τε­ρες υπη­ρε­σί­ες στην κυβέρ­νη­ση, στους κατα­σταλ­τι­κούς μηχα­νι­σμούς του κρά­τους και όλους όσους θέλουν να συκο­φα­ντή­σουν το φοι­τη­τι­κό κίνη­μα και…

Διεθνή
Τα καμμένα φορτηγά και το «κατασκευασμένο» χάος στη Βενεζουέλα (ΒΙΝΤΕΟ) — Απειλούν να περάσουν «στην πράξη» οι ΗΠΑ

Την απει­λή πως η Ουά­σιγ­κτον θα «περά­σει στις πρά­ξεις» για να «υπο­στη­ρί­ξει τη δημο­κρα­τία» στη Βενε­ζου­έ­λα, εκτό­ξευ­σε ο υπουρ­γός Εξωτερικών…