Περιήγηση: προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας

Κοινωνία
ΟΑΕΔ: Αρχίζει από το πρωί της Δευτέρας η υποβολή αιτήσεων για τα 8μηνα κοινωφελούς απασχόλησης 36.500 ανέργων

Ξεκι­νά­ει αύριο Δευ­τέ­ρα, 29 Ιου­νί­ου 2020, στις 11:00 π.μ., η υπο­βο­λή ηλε­κτρο­νι­κών αιτή­σε­ων από τους ενδια­φε­ρό­με­νους εγγε­γραμ­μέ­νους ανέρ­γους, 18 ετών…