Περιήγηση: Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ 2020

Διεθνή
Βραζιλία: Η ήττα του Τραμπ έπεσε… «βαριά» στον Μπολσονάρου — Σκέφτεται να μην ξαναβάλει υποψηφιότητα

Την ήττα του Ντό­ναλντ Τραμπ στις αμε­ρι­κα­νι­κές προ­ε­δρι­κές εκλο­γές φαί­νε­ται πως δυσκο­λεύ­ε­ται να… «χωνέ­ψει» ο ακρο­δε­ξιός πρό­ε­δρος της Βρα­ζι­λί­ας Ζαϊχ…

Διεθνή
ΗΠΑ: Η κούρσα γίνεται ολοένα πιο αμφίρροπη στις πολιτείες-κλειδιά — Ο Τραμπ απειλεί με δίκες

Καθώς η κατα­μέ­τρη­ση των ψήφων σε πολι­τεί­ες-κλει­διά των ΗΠΑ συνε­χί­ζε­ται, οι δια­φο­ρές μικραί­νουν. Κατά τα πιο πρό­σφα­τα δεδο­μέ­να, ο Ρεπουμπλικάνος…

Διεθνή
Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ: Προβάδισμα Μπάιντεν — Ο Τραμπ καταγγέλλει νοθεία και προσφεύγει στα δικαστήρια

Δύο ημέ­ρες μετά τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές, με το απο­τέ­λε­σμα ακό­μη αβέ­βαιο, και το ενδια­φέ­ρον στρέ­φε­ται στις ελά­χι­στες Πολι­τεί­ες που θα…