Περιήγηση: Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ

Διεθνή
ΗΠΑ: Η κούρσα γίνεται ολοένα πιο αμφίρροπη στις πολιτείες-κλειδιά — Ο Τραμπ απειλεί με δίκες

Καθώς η κατα­μέ­τρη­ση των ψήφων σε πολι­τεί­ες-κλει­διά των ΗΠΑ συνε­χί­ζε­ται, οι δια­φο­ρές μικραί­νουν. Κατά τα πιο πρό­σφα­τα δεδο­μέ­να, ο Ρεπουμπλικάνος…

Διεθνή
Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ: Προβάδισμα Μπάιντεν — Ο Τραμπ καταγγέλλει νοθεία και προσφεύγει στα δικαστήρια

Δύο ημέ­ρες μετά τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές, με το απο­τέ­λε­σμα ακό­μη αβέ­βαιο, και το ενδια­φέ­ρον στρέ­φε­ται στις ελά­χι­στες Πολι­τεί­ες που θα…

Διεθνή
Δημοκρατικά… ευτράπελα Αντιδράσεις οπλισμένων (;) οπαδών του Τραμπ – Ζητούν να σταματήσει η καταμέτρηση των ψήφων

Η αμφι­σβή­τη­ση του εκλο­γι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος από τον Ντό­ναλντ Τραμπ σε πολι­τεί­ες που είδε το προ­βά­δι­σμά του να εξα­νε­μί­ζε­ται και να…

Διεθνή
Οι εταιρείες στοιχημάτων δίνουν ξανά ως φαβορί τον Μπάιντεν — Θρίλερ με το αποτέλεσμα των εκλογών

Οι εται­ρεί­ες στοι­χη­μά­των δίνουν ξανά ως φαβο­ρί για τη νίκη στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές στις ΗΠΑ τον Δημο­κρα­τι­κό υπο­ψή­φιο Τζο Μπάιντεν,…