Περιήγηση: Προεδρικές Εκλογές Ρωσίας 2018

Διεθνή
Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι των Κομμουνιστικών Κομμάτων για τις προεδρικές εκλογές της Ρωσίας

Ο 57χρονος διευ­θυ­ντής της μετο­χι­κής (αγρο­τι­κής) εται­ρεί­ας «Σοβ­χοζ Λένιν» Πάβελ Γκρα­ντί­νιν θα είναι ο υπο­ψή­φιος του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Ρωσι­κής Ομοσπονδίας…