Περιήγηση: Προεδρικές εκλογές Χιλή

Διεθνή
Χιλή: Ο σοσιαλδημοκράτης Γκάμπριελ Μπόριτς επικράτησε στον β’ γύρο των προεδρικών εκλογών

Ο υπο­ψή­φιος του εκλο­γι­κού συνα­σπι­σμού σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κών και άλλων δυνά­με­ων «Apruebo Dignidad» (Εγκρίνω/Ψηφίζω Αξιο­πρέ­πεια), τον οποίο στη­ρί­ζει και το ΚΚ Χιλής,…