Περιήγηση: προεκλογικά δάνεια

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Γιάννης Οικονόμου: Τι έλεγε το 2012 για τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ ο σημερινός κυβερνητικός εκπρόσωπος… (VIDEO)

«Ήταν και παρα­μέ­νουν αδιόρ­θω­τοι…» Από­σπα­σμα εκπο­μπής του 2012, με τον Γιάν­νη Οικο­νό­μου, σημε­ρι­νό κυβερ­νη­τι­κό εκπρό­σω­πο, να καταγ­γέλ­λει ΝΔ και ΠΑΣΟΚ…