Περιήγηση: Προεκλογική περίοδος

Επικαιρότητα
Προπαγανδιστικό site κατά της κυβέρνησης δημιούργησε η ΝΔ στα πλαίσια του δικομματικού καβγά

Μπαί­νο­ντας σε παρα­τε­τα­μέ­νη προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο, στα πλαί­σια του δικομ­μα­τι­κού καβγά με επι­διω­κό­με­νο σκο­πό τον απο­προ­σα­να­το­λι­σμό του λαού από την αιτία των…