Περιήγηση: Προκόβιεφ

Πολιτισμός
Σε πείσμα του υπουργείου Πολιτισμού: Πεντέμιση ώρες μουσική Τσαϊκόφσκι, Σοστακόβιτς και Προκόφιεφ (AUDIO)

Σε πεί­σμα των «απο­λί­τι­στων» του ελλη­νι­κού υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού που απο­φά­σι­σαν να επι­βάλ­λουν κυρώ­σεις στην Τέχνη, απα­γο­ρεύ­ο­ντας κάθε τι που σχετίζεται…