Περιήγηση: Προλήψεις

Λαογραφία
Το σπάσιμο του ροδιού την Πρωτοχρονιά που φέρνει …γούρι — Προλήψεις και δεισιδαιμονίες

Στη διάρ­κεια του ξεσκο­νί­σμα­τος, η νοι­κο­κυ­ρά ρίχνει τον καθρέ­φτη κι αυτός σπά­ει. Σκέ­φτε­ται τα χρό­νια γρου­σου­ζιάς που θα ακο­λου­θή­σουν. Σε…