Περιήγηση: προλεταριακός

Επικαιρότητα
ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Ξεκίνησαν οι νταλίκες με τη βοήθεια που συγκέντρωσαν τα Συνδικάτα για τους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας

Ξεκί­νη­σαν σήμε­ρα από την Αθή­να, με προ­ο­ρι­σμό την Τουρ­κία, οι ντα­λί­κες με το ανθρω­πι­στι­κό υλι­κό που μαζί με τα είδη…