Περιήγηση: Προξενείο ΗΠΑ

Ανακοινώσεις
ΕΔΥΕΘ: Διαμαρτυρία αύριο στο προξενείο των ΗΠΑ για την παρουσία του πολεμικού πλοίου «USNS YUMA»

Με αφορ­μή την παρου­σία του αμε­ρι­κα­νι­κού πολε­μι­κού πλοί­ου «USNS YUMA» στο λιμά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης, η Επι­τρο­πή για την Διε­θνή Ύφεση…

Ανακοινώσεις
Θεσσαλονίκη: Κάλεσμα του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου στην παράσταση διαμαρτυρίας στο προξενείο των ΗΠΑ

Κάλε­σμα στα μέλη και τους φίλους του να συμ­με­τά­σχουν μαζι­κά στην παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας που διορ­γα­νώ­νει η ΚΝΕ την Παρα­σκευή 16…