Περιήγηση: Προοδευτικού Φόρουμ

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Η “νέα αριστερά” είναι η αμαρτωλή ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία που Ο Αλ. Τσίπρας προσπαθεί να ξεπλύνει

«Η “νέα αρι­στε­ρά” στην οποία ανα­φέρ­θη­κε ο κ. Τσί­πρας είναι η πολύ παλιά κι αμαρ­τω­λή ευρω­παϊ­κή σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία, η οποία έχει…