Περιήγηση: προπαγάνδα

Επικαιρότητα
Εφημερίδα La Stampa: Εμφάνισε τη σφαγή ρωσόφιλων στο Ντόνετσκ σαν επίθεση Ρώσων στο Κίεβο!

Η παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση και τα fake news απο­τε­λούν ανα­πό­σπα­στο κομ­μά­τι του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου που μαί­νε­ται το τελευ­ταίο διά­στη­μα στην Ουκρα­νία. Πλέον…

Επικαιρότητα
Ουκρανία: Ο πόλεμος της προπαγάνδας… και η προπαγάνδα του πολέμου!

Ένας ανε­λέ­η­τος πόλε­μος προ­πα­γάν­δας μαί­νε­ται από την πρώ­τη στιγ­μή των στρα­τιω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων στην Ουκρα­νία. Είναι ένας παράλ­λη­λος πόλε­μος, που συμπληρώνει…