Περιήγηση: Προπονητής ιστιοπλοΐας

Επικαιρότητα
Δίκη προπονητή ιστιοπλοΐας: Ένοχος για κατάχρηση ανηλίκου, αθώος για βιασμό ο κατηγορούμενος

Ένο­χος για κατά­χρη­ση σε ασέλ­γεια της ανή­λι­κης αθλή­τριας του, πριν δέκα χρό­νια, κρί­θη­κε με ομό­φω­νη από­φα­ση του Μικτού Ορκω­τού Δικαστηρίου…