Περιήγηση: Προπονητής

Κοινωνία
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 43χρονου προπονητή που κατηγορείται για βιασμούς ανήλικων κοριτσιών

Δόθη­καν στη δημο­σιό­τη­τα, κατό­πιν σχε­τι­κής Διά­τα­ξης της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Αθη­νών, τα στοι­χεία ταυ­τό­τη­τας, οι φωτο­γρα­φί­ες καθώς και η ασκη­θεί­σα ποινική…

Κοινωνία
Συνελήφθη προπονητής για ασέλγεια σε βάρος ανήλικων αθλητριών

Συνε­λή­φθη από αστυ­νο­μι­κούς της Υπο­διεύ­θυν­σης Προ­στα­σί­ας Ανη­λί­κων της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής προ­πο­νη­τής που προ­έ­βαι­νε σε γενε­τή­σιες πρά­ξεις σε βάρος ανήλικων…

Κοινωνία
«Υφίσταμαι έναν ακόμα βιασμό» λέει το θύμα μετά την αναβολή της δίκης του προπονητή ιστιοπλοΐας

Λόγοι υγεί­ας μέλους της σύν­θε­σης του Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου οδή­γη­σαν σε ανα­βο­λή την δίκη του 39χρονου προ­πο­νη­τή ιστιο­πλο­ΐ­ας που κατηγορείται…

Κοινωνία
Στη φυλακή ο προπονητής που κατηγορείται για αποπλάνηση δύο ανήλικων κοριτσιών — Εμετικές δηλώσεις του πατέρα του

Στην φυλα­κή οδη­γεί­ται ο 33χρονος προ­πο­νη­τής τένις μετά την απο­λο­γία του για κατη­γο­ρί­ες που αφο­ρούν απο­πλά­νη­ση δύο ανή­λι­κων αθλη­τριών, τα…

Κοινωνία
Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 38χρονος προπονητής, μετά την απολογία του για βιασμό ανήλικης αθλήτριας

Τον δρό­μο για την φυλα­κή πήρε ο 38χρονος προ­πο­νη­τής μετά την πολύ­ω­ρη απο­λο­γία του για βια­σμό ανή­λι­κης αθλή­τριας ιστιο­πλο­ΐ­ας. Τέσσερις…

Κοινωνία
Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο προπονητής ιστιοπλοΐας — Πώς ερμηνεύονται νομικά δηλώσεις του για την ηλικία της αθλήτριας

Εξη­γή­σεις για τις βαρύ­τα­τες κατη­γο­ρί­ες που του κατα­λο­γί­ζο­νται καλεί­ται να δώσει την Πέμ­πτη το πρωί στον ανα­κρι­τή ο 38χρονος προπονητής…