Περιήγηση: Προπύλαια

Παιδεία
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σήμερα στα Προπύλαια για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, ενάντια στα αντιεκπαιδευτικά μέτρα

 Στις 13:00 θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί πανεκ­παι­δευ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να, στα Προ­πύ­λαια. Η εκπαι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα ζητά, μετα­ξύ άλλων, να παρ­θούν επι­πλέ­ον μέτρα,…

Επικαιρότητα
Ξεκίνησε η απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα στα Προπύλαια (ΦΩΤΟ)

Ξεκί­νη­σε στην Αθή­να, στα Προ­πύ­λαια η συγκέ­ντρω­ση των συν­δι­κά­των στα πλαί­σια της σημε­ρι­νής 24ωρης απερ­γί­ας ενά­ντια στο αντερ­γα­τι­κό «ανα­πτυ­ξια­κό» πολυνομοσχέδιο…

Επικαιρότητα
Πορεία ΚΚΕ-ΚΝΕ στην Αμερικάνικη πρεσβεία: «Εχθροί μας δεν είναι οι γείτονες λαοί, είναι οι βάσεις και οι ΝΑΤΟικοί»

Πορεία δια­μαρ­τυ­ρί­ας με κατά­λη­ξη την αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, για να μη χρη­σι­μο­ποι­η­θεί η Ελλά­δα ως ορμη­τή­ριο των…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Αυξάνουν οι κίνδυνοι ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου

«Δυστυ­χώς αυξά­νουν οι κίν­δυ­νοι ενός γενι­κευ­μέ­νου ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου. Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση επω­μί­ζε­ται τερά­στιες ευθύ­νες απέ­να­ντι στο λαό μας. Πρέ­πει εδώ…