Περιήγηση: Προσάραξη

Διεθνή
Αποκολλήθηκε το Ever Given

Μετά από έξι ολό­κλη­ρες μέρες που παρέ­με­νε «σφη­νω­μέ­νο» στη Διώ­ρυ­γα του Σου­έζ, το τερά­στιο πλοίο Ever Given «απο­κολ­λή­θη­κε» τελι­κά νωρίς…