Περιήγηση: Προσφυγικό

Επικαιρότητα
Το «νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου», συνεχίζει τον εγκλωβισμό και γκριζάρει τα νησιά μας

Η πρό­τα­ση της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής για το «νέο Ευρω­παϊ­κό Σύμ­φω­νο Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου» , δεν είναι παρά η «φυσι­κή συνέ­χεια» της…

Επικαιρότητα
Λύσσαξαν οι ναζί της Χρυσής Αυγής που οι νησιώτες τους πέταξαν κλοτσηδόν απ’ την συγκέντρωση

Λύσ­σα­ξαν στην κυριο­λε­ξία τα φασι­στοει­δή της ναζι­στι­κής, εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής έπει­τα από την «πόρ­τα» που έφα­γαν στην συγκέ­ντρω­ση των νησιωτών…

Επικαιρότητα
Προσπάθεια χρυσαυγιτών να παρεισφρήσουν και να αμαυρώσουν τη συγκέντρωση για το προσφυγικό

Πορεία προς τη Βου­λή πραγ­μα­το­ποιούν αυτή την ώρα οι συγκε­ντρω­μέ­νοι κάτοι­κοι, σύλ­λο­γοι και φορείς από νησιά του Αιγαί­ου που αντιδρούν…

Κοινωνία
Η κυβέρνηση επιτάσσει χώρους για κλειστά κέντρα στα νησιά μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Φορ­τσά­ρει τις μηχα­νές η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ για την υλο­ποί­η­ση της πολι­τι­κής κατα­στο­λής στο προ­σφυ­γι­κό. Ετσι προ­χω­ρά στην έκδο­ση Πράξης…