Περιήγηση: Προσχολική Αγωγή

Επικαιρότητα
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: Πυρά της «Λαϊκής Συσπείρωσης» προς Καϊτεζίδη για το κλείσιμο δημοτικών παιδικών σταθμών

Για ακό­μη μια φορά η διοί­κη­ση του Δήμου Πυλαί­ας-Χορ­τιά­τη ειση­γεί­ται το κλεί­σι­μο Δημο­τι­κών Παι­δι­κών Σταθ­μών με το πρό­σχη­μα ότι “δεν…

Επικαιρότητα
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: Κλείνει κι’ άλλος παιδικός σταθμός, απολύονται οι εργαζόμενοι!

Το κλεί­σι­μο ενός ακό­μη παι­δι­κού σταθ­μού, αυτήν τη φορά στο Φίλυ­ρο, καταγ­γέλ­λει σε ανα­κοί­νω­ση της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Πυλαί­ας-Χορ­τιά­τη», επισημαίνοντας…

Ανακοινώσεις
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: Ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης για την κατάργηση παιδικών σταθμών και τις απολύσεις εργαζόμενων

Σε κατάρ­γη­ση ενός ακό­μη παι­δι­κού σταθ­μού και στην από­λυ­ση 9 εργα­ζό­με­νων προ­χω­ρά η διοί­κη­ση του Δήμου Πυλαί­ας-Χορ­τιά­τη, έπει­τα από σχετική…