Περιήγηση: ΠΡΟΤΟ 27/2/2020

Ατέχνως
ΠΡΟΤΟ (Κλήρωση 2100) Πέμπτη 27/2/2020: Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση ΠΡΟΤΟ Πέμ­πτη 27/2/2020: Στην προη­γού­με­νη 2099η κλή­ρω­ση του ΠΡΟΤΟ, είχα­με τζακ ποτ  οπό­τε σήμε­ρα τους τυχε­ρούς της 1ης κατη­γο­ρί­ας τους περι­μέ­νει ποσό €150.000 τουλάχιστον.…