Περιήγηση: Προϋπολογισμός 2018

Ματιές στην Επικαιρότητα
Η Χρυσή Αυγή ανταπέδωσε με «χέρι βοήθειας» στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ το συστηματικό ξέπλυμά της

Την ευκαι­ρία να αντα­πο­δώ­σει το συστη­μα­τι­κό ξέπλυ­μά της από στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ και της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ βρή­κε σήμερα…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: «Ο προϋπολογισμός του 2018, όχι μόνο δεν οδηγεί σε έξοδο από τα μνημόνια, αλλά προσθέτει έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των αντιλαϊκών μέτρων»

«Ο νέος κρα­τι­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του 2018 όχι μόνο δεν οδη­γεί σε έξο­δο από τα μνη­μό­νια, όπως κοροϊ­δεύ­ει η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ…