Περιήγηση: Προϋπολογισμός 2022

Πολιτική
Το «όχι» του ΚΚΕ σε αυτόν τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό μπορεί και πρέπει να γίνει πολύ πιο δυνατό, από τον ίδιο τον λαό

✔️  Ψηφί­στη­κε ο αντι­λαϊ­κός κρα­τι­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός Με 158 ψήφους υπέρ και 142 κατά ψηφί­στη­κε το βρά­δυ του Σαβ­βά­του στην Ολομέλεια…

Επικαιρότητα
Θ. Παφίλης: Το δίλημμα είναι σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα και όχι περισσότερο ή λιγότερο νηστικός (VIDEO)

Σοσια­λι­σμός ή βαρ­βα­ρό­τη­τα είναι το δίλημ­μα και όχι περισ­σό­τε­ρο ή λιγό­τε­ρο νηστι­κός, τόνι­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Θανά­σης Παφίλης…

Πολιτική
Σφυροκόπημα μέσα κι έξω από τη Βουλή του αντιλαϊκού κρατικού προϋπολογισμού για την προστασία του λαϊκού εισοδήματος

Την ίδια ώρα που χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι και νεο­λαί­οι δια­δή­λω­ναν χτες στην Αθή­να, (δεί­τε και εδώ) και σε άλλες πόλεις…